Index

 

De tekst in dit boek komt uit het communistische instructiehandboek voor psychopolitieke oorlogsvoering dat in 1955 door Charles Stickley openbaar werd gemaakt.

 

BRAIN-WASHING.

In 1955, werd een Sovjet handboek met de titel: “Brainwashing: A Synthesis of the Russian Textbook on Psychopolitics”, vertaald en als openbare waarschuwing verspreid door professor Charles Stickley uit New York.

Dit boek werd gebruikt op ondergrondse communistische scholen en ging over de verovering van het verstand via hersenspoeling. Er werd een strategie in uiteengezet om, onder het mom van geestelijke gezondheidszorg, een wereld in chaos te creëren. Die wereld zou daarmee openstaan voor een gemakkelijke verovering door het communisme.

Ik heb het boek in januari 2005 in het Nederlands vertaald, omdat het een verklaring zou kunnen geven voor onze chaotische samenleving. Het kan belangrijke informatie  bevatten voor iedereen die in standaard antwoorden geen bevrediging vindt. 

Het geeft antwoorden aan onderwijzers en predikanten, aan beoefenaars van (alternatieve) geneeskunde en aan lands- bestuurders maar ook aan een ieder die op straat in verbijstering om zich heen kijkt naar het geweld en de sociale verloedering.

Dit handboek is gebaseerd op de methoden van Ivan Pavlov, een Russische psychiater die theorieën ontwikkelde over de “geconditioneerde reactie”, door experimenten op honden aan het begin van 1900. Het werk van Pavlov vormde de basis voor een fundamenteel psychiatrisch misbegrip dat mensen, net als honden, in de basis programmeerbare dieren zijn die alleen beïnvloed worden door angst en beloning. De experimenten van Pavlov legden de fundering voor de onmenselijke hersenspoeltechnieken die de Sovjet Unie, China, Amerika en vele andere landen, gebruikten in het midden van de twintigste eeuw.  

Er werden technieken ontwikkeld om “de menselijke psyche te verpletteren tot het punt dat het alles zou aannemen”, volgens hersenspoeldeskundige Sidney Gottlieb. Andere centra voor “psychopolitiek” waren onder andere het Tavistock Instituut in Engeland en de Frankfurt School in Duitsland.

Ik heb zo hier en daar onder de noemer van “toevoegingen van de vertaler”, wat onverklaarbare uitspraken van kopstukken uit de psychiatrie achter een hoofdstuk geplaatst, welke interessant worden in de context van de desbetreffende hoofdstukken. Alle foto’s, illustraties, woordverklaringen en roodbruine teksten zijn toevoegingen van de vertaler. 

Lees dit boek voor wat het voor u waard is en kijk of u er voorbeelden van terugziet in het heden. 

C. Willem Teunisse.

 

NEXT

TEXT

LET OP!

Dit boek kan als een worddocument geladen en/of afgedrukt worden (62 pagina's) door op het bovenstaande plaatje te klikken.

 

Een toespraak van lavreti pavlovitsj béria

 

de historie en de definitie van psychopolitiek

 

de samenstelling en anatomie van de mens als een bestuurlijk organisme

 

de mens als een economisch organisme

 

de staatsdoelen voor het individu en de massa

 

de bestudering van loyaliteiten

 

het algemene onderwerp van gehoorzaamheid

 

de anatomie van de stimulus-respons mechanismen van de mens

 

degradatie, shock en weerstandsvermogen

 

de organisatie van campagnes voor de geestelijke gezondheid

 

het omgaan met een aanval

 

de verspreiding van het communisme via de psychopolitiek

 

gewelddadige remedies  

 

HET WERVEN VAN PSYCHOPOLITIEKE HANDLANGERS

 

het verpletteren van religieuze groepen

 

voorstellen die vermeden moeten worden

 

samenvatting

 

chronic pain relief
chronic pain relief